Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Musa KILIÇ

NO Makale Adı
1444223518 Kendi Kendine Sentezleme Yöntemiyle Üretilen İntermetalik FGM’nin Sinterleme Sonrası Mikroyapı İncelenmesi

Bu çalışmada amaç; kendi kendine sentezleme (KKS) yöntemi kullanılarak NiTi/NiAl/Ni3Al intermetalik fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme (FDM) üretimi gerçekleştirmek ve üretilen malzemelerin mikroyapılarını incelemektir. KKS yöntemi kullanılarak farklı tabaka ve 150 MPa kompaktlama basıncı 200-300-400 oC ön ısıtma sıcaklıkları kullanılarak bir fonksiyonel derecelendirilmiş malzemenin üretilebileceği belirlenmiştir. Yanma sentezlenmesi sonrası elde edilen numuneler 1 saat süreyle 1000 oC sinterleme sıcaklığına tabi tutulmuştur. Numunelerin mikroyapı, XRD ve mikrosertlik analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda numunelerde gözenekler, yanma holleri ve dentritik oluşumların olduğu gözlenmiştir. Numunelerin mikrosertlik incelemelerinde en yüksek sertliklerin NiTi bölgesinde ve NiTi-NiAl ara bölgelerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, faz analizleri için yapılan XRD analizinde ana fazlarla birlikte(NiTi, NiAl ve Ni3Al) ara fazlardan TiAl3 tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: KKS, Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler, Ön ısıtma, İntermetalik bileşikler, NiTi-NiAl