Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nesrin HAŞİMİ, Süleyman KIZIL, Veysel TOLAN

NO Makale Adı
1443444642 Rezene Ve Adaçayı Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma

Son zamanlarda araştırmacılar, mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç sebebiyle bitki türlerinden izole edilen, patojen mikroorganizmalara karşı biyolojik olarak aktif bileşikleri araştırmaya yönelmişlerdir. Biz de bu çalışmada rezene ve adaçayı bitkilerinden elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitelerini araştırdık. Antimikrobiyal aktivite disk difüzyon metoduna göre Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere karşı belirlenmiştir. Her iki uçucu yağ da test edilen bakteriler üzerinde farklı düzeylerde antimikrobiyal aktivite sergilemişlerdir.