Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
mümin topcu

NO Makale Adı
1441015229 Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı Üzerine Görüşleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın hemen her alanında eser vermiş bir sanatçı ve teorisyendir. Milli Mücadeleye yazdıklarıyla destek olmuş, cumhuriyetin kuruluşundan sonra da yapılan devrimlerin halk tarafından benimsenmesi için yazmaya devam etmiştir. Ayrıca milletvekillik ve diplomatlık yapmıştır. Aristokrat bir aileden gelen Yakup Kadri, batı kültürüne hâkim olmasıyla ön plana çıkmış, devrinin edebi ve fikri gelişmelerine kayıtsız kalmamış, edebiyatın hemen her alanında fikir beyan etmiştir. Burada yazarın gazete ve dergi yazılarında yer alan yazıları taranarak folklor ve halk edebiyatı üzerine görüşleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, folklor, halk edebiyatı.