Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şemsettin DURSUN

NO Makale Adı
1440574134 MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE İNOVASYON

Matematik, zihinsel fonksiyonların gelişimine katkı yapan, çok değişkenli fonksiyonlar perspektifinde olayları ve olguları daha objektif ve daha rasyonel bir şekilde değerlendirmemizi sağlayan, hayatı kolaylaştıran sistematik bir bilim dalıdır. Ayrıca matematik, diğer bilimlerin anlaşılmasında ve anlamlandırılmasında da önemli katkıları olan bir bilim olup, yeniliğe ve gelişime sürekli açıktır. Bu bağlamda, genel olarak yenilik veya yenilikçilik anlamına gelen inovasyon kavramı, genelde eğitimin özelde de matematik eğitim ve öğretiminin gelişimine önemli katkılar yapabilir. Bu nedenle, inovasyon odaklı bir anlayışla yapılacak matematik eğitimi ve öğretimi hem öğrenme hem de öğretim açısından faydalı olabilir. Bu çalışmada, matematik eğitimini ve öğretimini yapılandırırken inovasyon kavramının ne olduğu, önemi, çeşitleri, temel ilkeleri ve parametreleri açıklanmıştır. Buradan hareketle, inovasyon odaklı bir matematik öğretimi yaklaşımının gerekliliği ve önemi üzerinde durulmuştur.