Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat BAYAZİT

NO Makale Adı
1438095996 Hasankeyf: Tarihi Yansıtan Kültürel Bir Miras (Arkeometrik Yaklaşım)

Hasankeyf Mezopotamya’daki Bizans, Osmanlı, Artuklu, Eyyubi, Asur, Urartu, ve Araplar gibi sayısız birçok medeniyete ait ilk yerleşim yerlerine ev sahipliği yapmıştır. Ilısu baraj projesi bittiğinde ise bölgenin büyük bölümü birçok tarihi kalıntı ile birlikte su altında kalacaktır. Bu nedenle bazı önlemlerin alınması gerekmektedir; taşınabilir kültürel varlıkların transfer edilmesi ve taşınamaz olanların ise arkeolojik kazılarda ele geçen buluntular hakkında önemli bilgiler sağlayan ve kimyasal, ısıl, mineralojik, spektroskopik, optik ve mikroskobik yöntemleri kullanan arkeometri ile incelenmesi. Mühendislik, fen-doğa ve sosyal bilimleri bir araya getiren arkeometri ile elde edilen kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler tarihi eserlerin araştırılması için uygun bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu çalışmada Hasankeyf’in Yukarı Mezopotamya tarihinin aydınlatılmasındaki önemi arkeometri ve kültürel miras bağlamında ele alınmıştır.