Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Halil İbrahim ALPASLAN Candan KUDUN

NO Makale Adı
1436782345 Türkiye’de Sukuk Uygulamaları ve Vergisel Boyutu

Faizsiz finans sektöründe ortaya çıkan ve “faizsiz bono” olarak tanımlanan sukuk ülkemizde “kira sertifikası” adıyla düzenlenmiştir. Sukuk; son yıllarda gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde, mevcut sermaye piyasası yatırım araçları arasında önemli bir yer almaktadır. Farklı yatırım alternatiflerine yönelik arayışlar ile beraber sukukun, beklentileri karşılayan bir yatırım aracı olduğu gözlenmektedir. Bu sebeple ülkemizde sukuk uygulamalarını artırmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. İlgili düzenlemeler içinde vergisel teşvikler de bulunmaktadır.
Bu çalışmada, ilk olarak faizsiz finans sektörü içerisinde yer alan ve sukukun bir yatırım ürünü olarak sunulduğu katılım bankacılılığına ilişkin genel bir çerçeve çizilmiştir. Ardından sukuk enstrümanının tanımı, özellikleri, gelişimi ve çeşitleri açıklanarak kira sertifikalarının ihraç sürecine değinilmiştir. Çalışmada son olarak sukuk ile ilgili vergi düzenlemelerine yer verilmiştir.