Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Ocak-Haziran 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şehmus BADAY, Hüdayim BAŞAK, Ahmet GÜRAL

NO Makale Adı
1434459796 Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, orta karbonlu çeliğe farklı küreselleştirme ısıl işlem çevrimleri uygulanarak elde edilen mikroyapı farklılıkları ve sertlik değerleri araştırılmıştır. Bu amaçla bir grup AISI 1050 malzemeye Ac1 sıcaklığının altında 700°C’de 720 dakika tavlanarak klasik yöntemle sementit fazları küreselleştirilmiştir. Diğer grup malzemeye 850 °C’de 15 dakika östenitleme işleminin ardından su verme işlemi uygulanmış ve daha sonra ayrı ayrı 500, 600 ve 700 °C’de 15 ve 60 dakika süre ile ferrit matriste sementitler küreselleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonuçlarına bağlı olarak, su verme sonrası miroyapıda küresel sementit oluşumu klasik küreselleştirme işlemine göre daha kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Ancak 500 °C’de ısıl işlem uygulanan numunelerde küresel sementitlere rastlanılmamıştır. Isıl işlem süresi ve sıcaklık değerlerinin artmasına bağlı olarak mikroyapıda oluşan sementitlerin ebatlarında artış gözlemlenmiştir. Bunun aksine sertlik değerlerinde ise bir düşüş görülmüştür.