Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Sebahattin Emre DİLEK,Sonay KAYGALAK, S.Seda TÜRKSOY, Alp TİMUR

NO Makale Adı
1432796741 Kruvaziyer Turizmi: İzmir Merkez Liman Olabilir Mi?

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te belirtildiği üzere, Türkiye’nin dünya turizm piyasasındaki payını arttırabilmesi, turizminin zaman ve mekan içerisine yayılabilmesi, turistik ürün çeşitlendirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, İzmir ili açısından da durum farklı değildir. İzmir’in Türkiye turizminden aldığı payın % 4,5 olduğu düşünüldüğünde bu oranın arttırılması, turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılabilmesi ile mümkündür. Bu amaca yönelik olarak çalışmada, İzmir turizmine yön veren turizm paydaşları ile yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. İzmir’in kruvaziyer turizmindeki mevcut durumu ve merkez liman (homeport) olabilmesi adına yapılması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır. Kodlama ve analizler sonucunda, İzmir limanının uluslararası standartlara ulaştırılması ve turizm paydaşları arasındaki koordinasyonun arttırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.