Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Emin YILDIZ,Burak GÜRER,Ubeyde GÜLNAR

NO Makale Adı
1431891218 Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı; Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 yılı özel yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek, yerleştirme puanını belirlemede kullanılan yöntemi ve sonuç ilişkilerini araştırmaktır. Çalışmada, özel yetenek sınavına giren adaylar üç grupta incelenmiştir. Yerleşen 86 (% 19,50), yerleşemeyen 228 (% 65,31), elenen 67 (% 15,19) olmak üzere sınava giren toplam aday sayısı 441 (% 100)’dir. 441 adaydan 113 (% 25,6)’i kadın, 328 (% 74,4)’i de erkektir. Araştırma sonuçlarına göre; hem erkeklerde hem de kadınlarda yerleştirme puanı üzerinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)’nın Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanından daha fazla etkili olduğu, erkeklerde ÖYSP tek başına Yerleştirme Puanı (YP) üzerinde etkinliği ile ön plana çıkarken, kadınlarda buna ek olarak ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın da YP üzerinde önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. Koordinasyon sınavı sonucu kimi yüksek YGSP ve Sporcu Özgeçmişi Puanı (SÖP)’na sahip adayların elendiği görülmüş, koordinasyon baraj süresinin uzatılması ve üç deneme hakkının verilmesi gibi bazı öneriler gündeme getirilmiştir.