Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Ocak-Haziran 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahmut AYDIN

NO Makale Adı
1425972123 Hayvan Kalıntılarından Klasik Dönem Burgaz Hayvan Türlerine

Bu çalışmada antik Burgaz yerleşkesinden arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen kemikler incelenmiştir. Kemiklerin incelenmesi sonucunda hayvan kullanımı, insanların beslenmesi, sosyal farklılaşma, Burgaz ve Datça’nın Klasik Dönem çevre ve bitki örtüsü hakkında bilgi edinildi. Bunun yanı sıra diğer merkezlerden farklı olarak hayvan kullanımının bölgesel bir özellik gösterip göstermediği tartışılmıştır. Bu tür araştırmalar klasik arkeoloji eğitimi alan arkeologlar arasında pek yaygın değildir bundan dolayı kemik araştırma metodolojisi ve laboratuar çalışmasının her safhasını yazdım. Burgaz bir deniz kıyı yerleşmesi olmasına rağmen deniz ürünleri Burgaz sakinlerinin diyetlerinde önemli bir yer tutmamaktadır. Burgaz kemiklerinin analiz sonuçlarına göre şu hayvan türleri tespit edilmiştir: sığır, koyun/keçi, domuz, at, eşek, kopek, yabani keçi, yabani domuz, kızıl geyik, kuş deniz ürünlerinde ise balık ve deniz hayvanı kabuğudur.