Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2015  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Rahim HASANOV

NO Makale Adı
1421223475 Rusya’da Şubat Devriminden Sonra Azerbaycan Siyasi Aydınlarının Örgütlenmesi

1917 Şubat Devrimi’nden sonra Rusya İmparatorluğu’nda siyasi durum kökten değişti. Dünya halklarının hapishanesi olarak adlandırılan ve dünyada önemli nüfus kazanan Romanovların krallık saltanatına son verildi. İmparatorluğun eyaletlerinden birisi olan Azerbaycan’da ise siyasi durum kritikti. Ancak Güney Kafkasya halklarının Demokratik Hareketi, bu sürece yeni bir ivme kazandırdı.
Çalışmada, devrim sonrası Azerbaycan’daki siyasi sürecin, söz konusu dönem ülkede güç kazanan Müslüman Ulusal Konseyi ve bölgesel üst düzey yönetiminin faaliyetleri araştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Azerbaycan’ın bu komite çevresinde toplanan siyasilerin milli mücadeledeki rolü de genel hatlarıyla değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Milli Komite, Şubat Devrimi, Müsavat Partisi