Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2014  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahfuz Zariç

NO Makale Adı
1419609714 Postmodernist Yapısal Eleştiri Bağlamında Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Adlı Romanı

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı romanı hem bir klasik olmayı hedeflemiş modern bir dönem romanı hem de bir postmodern romandır. Masumiyet Müzesi’nin Postmodernist Yapısal Eleştiri bağlamında çözümlemesi yapılırken “yapısökücü” ve “yeniden yapılandırmacı” yöntemler yansıtmalı olarak birlikte kullanılabilir. Birinci aşamada “metin merkezli” ve “okur/eleştirmen merkezli” okuma, ikinci aşamada ise “biyografik/yazar merkezli” ve “sosyal çevre-dönem merkezli” okuma gerçekleştirilebilir. Bu incelemelerle Orhan Pamuk’un klasik bir eser verirken postmodern geleneği sürdürmesi, aynı zamanda kısmen otobiyografik bir İstanbul romanı oluşturma çabaları ve yazarın dönem-müze-edebiyat sosyolojisi yaklaşımları ortaya konabilir.