Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Ocak-Haziran 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serhat Çoban

NO Makale Adı
1418300715 Üniversitelerde Öğretim Yönetim Sistemleri Yazılımları Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

ÖZET

Bu çalışma web üzerinde öğrenme aktivitelerinin yönetimini sağlayan Öğretim Yönetim Sistemleri Yazılımlarını (ÖYSY) ele almaktadır. Çalışmada ÖYS’lerin özellikleri, dünyada ve Türkiye’deki pazar yapısı, kapalı/ticari ve açık kaynak kodlu olarak kullanım biçimleri, Türkiye’deki üniversitelerde yaygın olarak kullanılan ÖYS’lerin neler olduğu, kapalı/ticari ÖYS yazılımı kullanan üniversitelerin açık kaynak ÖYS’lere olan bakış açısı değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Açık erişim, uzaktan eğitim, öğretim yönetim sistemleri, üniversiteler