Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2014  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ebru Elpe

NO Makale Adı
1415887530 Köy Enstitüleri ve Sanat Eğitimi

Sanatın kavramsal, işlevsel açılardan anlamı ve uygulama hususundaki anlayışlar, toplumlarda farklı biçimlerde görülmektedir. Bazı toplumlar sanatı çok önemsemekte ve sanat adına güzel faydalı çalışmalar yapmaktadır. Bazı toplumlar için sanat ise toplumun zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra önemsenir. Türk toplumu için sanat, yaşamak için gerekli ekonomik şartların sağlanmasından sonra önemsenen bir olgudur ve genellikle ekonomik refaha erişmiş olan bireylerin sanat ile ilgilendikleri düşünülür. Bu bağlamda sanat eğitimini de bu bireylerin alacağına dair genel bir kanı vardır.
Makale konumuz,1940 yılında kanunla kurulan köy enstitüleri, ders müfredatlarında güzel sanatları da katmış ve köy halkını eğitmek, aydınlatmak için, köy şartlarına uyacak, köye hizmet edecek, köylerin içinden çıkan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Halkın sanatla ilgilenmesi, sanattan kopuk olmaması için çaba göstermeye çalışan köy enstitüleri, malesef bu hedefine ulaşmaktan uzak kalmıştır. Köylünün bilinçlenmesini, aydınlanmasını istemeyen bazı zümrelerin çalışmaları sonucunda köy enstitüleri kapatılmıştır. Bu makalede, köy enstitülerindeki sanat eğitimi ve sanat faaliyetleri dönemin şartları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.