Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 4, Sayı 1  Ocak-Haziran 2014  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahmut Daşkın, İshak Gökhan Aksoy

NO Makale Adı
1413386110 İklimlendirme Amaçlı Güneş Enerjisi Destekli Bir Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli absorpsiyonlu soğutma sistemi kullanılarak İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ek binasının soğutulması ve iklimlendirilmesi incelenmiştir. HAP (saatlik analiz programı) kullanılarak binanın soğutma yükü hesaplanmıştır. Soğutma yükü ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi destekli Li-Br ve su akışkan çiftli absorpsiyonlu soğutma sisteminin simülasyonu yapılarak uygun sistem modellenmesi yapılmıştır. Simülasyon hesabında, kollektör yüzey alanı, birim kollektör yüzeyi başına sıcak su tank hacmi değişken parametre olarak düşünülerek, güneş enerjisi sıcak su tank sıcaklığının saatlik değişimi hesaplanmış ve yardımcı enerji kullanım miktarı belirlenmiştir. Kollektör eğim açısı, güneşten maksimum miktarda faydalanacak şekilde bulunmuştur. Değişken parametrelere bağlı olarak, aylara göre güneşten faydalanma oranları hesaplanmıştır.