Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Temmuz-Aralık 2014  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Emin Yıldız, Kamil Beşoluk

NO Makale Adı
1403605965 Halterin Metakarpal Kemik Ölçüm Parametreleri Üzerine Etkisinin 3B Modelleme Tekniği ile Araştırılması

Amaç: Bu çalışma ile, halter sporunun metakarpal kemikleri üzerindeki morfometrik etkilerinin araştırılması amaçlandı.
Materyal ve Yöntem: Çalışmaya 20-25 yaşları arasında, 9 yetişkin erkek halterci ve spor yapmamış 9 sedanter dahil edildi. Halterci ve sedanterlerin sağ-sol el metakarpal kemiklerinin iki boyutlu (2B) görüntüleri multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT)’den elde edildi. 2B görüntüler, Mimics-13.1 yazılım programı ile üç boyutlu (3B) hale getirildi.
Bulgular: Haltercilerde birçok metakarpal kemik hacmi, sedanterlerden yüksek sayısal değerlere sahip olmasına rağmen, metakarpal kemiklerin hem hacim hem de uzunluk değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Haltercilerde sağ el ile sol el metakarpal kemik hacmi değerleri karşılaştırıldığında; herhangi bir farklılık bulunmadı. Sedanterlerde sağ el ile sol el metakarpal kemik hacim değerleri karşılaştırıldığında ise; sağ el birinci, dördüncü ve beşinci (I, IV ve V) kemikte hacim değerleri sol el değerlerinden yüksek bulundu. Sol el metakarpal kemiklerin hacim ve uzunluk yüzdelik (%) oranları ortalamaları da karşılaştırıldığında; halterci ve sedanter gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı.
Sonuç: Halter sporcuları ile sedanterler arasında el metakarpal kemiklerinde hacim ve uzunluk yönünden istatitistiksel farklılık bulunmamıştır. Ancak grup içinde yapılan karşılaştırmalarda; sedanterlerde sağ ile sol el arasında birçok kemikte hacim farklılığı bulunmasının, sedanterlerde günlük yaşamda sağ elin dominant olarak kullanılmasından kaynaklandığı, haltercilerde ise yüksek ağırlıkla yapılan çalışmaların az da olsa etkisinin bu farkı azalttığı düşünülmektedir. Bununla beraber metakarpal kemiklerin hacim ve uzunluk yüzdelik (%) oranları ortalamaları da karşılaştırıldığında; halterci ve sedanter gruplar arasında farklılık bulunmaması ile haltercilerde metakarpal kemiklerin deformasyona uğramadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu çalışmada kullanılan yöntemin; bedensel engelli sporcuların kemik, kas ve kıkırdak yapılarının tespiti veya deformasyonlarının belirlenmesinde de kullanılabileceği değerlendirilmektedir.