Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Ocak-Haziran 2013  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahmut AYDIN-Saadet GÜNER

NO Makale Adı
1394711214 Kültürel Mirasta Risk Yönetimi

Kültürel mirasın korunmasında şu insan etkileri önceliklidir; hatalı konservasyon teknikleri, plansız yerleşimler, yatırımlar, “ziyaretçiler-turizm baskısı”, vasıfsız kişilerin istihdam edilmesi, kanunların yetersiz olması, uygulanmayan müdahaleler ve cezalar, kaçak kazılar ve kültür varlığı kaçakçılığı. Kültürel mirasa doğal olayların etkisi iki türlüdür; birincisi deprem, sel, gibi doğal afetlerin etkileri, ikincisi hava kirliliği, iklim değişikliği ve çölleşme gibi çevresel etkilerdir. Kültürel mirasa en büyük zararı veren silahlı çatışmalar ise insan etkileri arasında yer almaktadır. Somut ve soyut kültürel ve doğal mirasın çağdaş koruma yaklaşımının öncelikleri arasındadır. Bu çalışmada somut ve soyut kültürel mirasın risk yönetimi için bazı önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, tahribat, uluslararası mevzuat, risk, risk yönetimi