Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Ocak-Haziran 2013  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Halil İbrahim ALPASLAN-Ömer HAKSEVER

NO Makale Adı
1392123466 Türk Bağımsız Denetim Sektöründe Kalite Güvence Sistemleri Uygulamaları

Dünyada küreselleşmeyle beraber yaşanan hızlı değişim çeşitli dinamikleri ortaya koyarak, yaşamsal faaliyetlerin devamını bu dinamiklere odaklamıştır. Bunların en önemlilerinden biri olan kalite tüm alanlarda ön plana çıkarak ekonomik kararların temel hedefi olmayı başarmıştır. Bu çalışmada Türk denetim sektöründe katile güvence sistemleri ele alınarak, yasal çerçevesi ve bağımsız denetim firmaları tarafından ne ölçüde kullanıldığına ilişkin bir bakış açısı verilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Kalite Güvence Sistemleri