Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 6, Sayı 2/1 / Sosyal Bilimler  Temmuz-Aralık 2016  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
FERHAN BERKAY

NO Makale Adı
1376934635 TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASINDA PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Özet
Günümüzde ekonomik ve mali krizlerin çoğu ülkelerde sıklıkla görülmeye başlaması mali disiplin kavramını ön plana çıkartmıştır. Mali disiplinin sağlanmasında kamu mali yönetim anlayışının değiştirilmesi bütçe sistemlerinde de etkinlik ve verimlilik esaslı yapılanmayı gerekli kılmıştır. Türkiye’de geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlerin çoğunluğunun bütçe açıkları ve finansman yöntemleri kaynaklı olduğu göz önüne alındığında 5018 sayılı Kanunun ve performans esaslı bütçeleme sistemine geçişin ne kadar isabetli bir tercih olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Performans Esaslı Bütçeleme, Mali Disiplin