Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Temmuz-Aralık 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Himmet UÇ

NO Makale Adı
1363358109 NECİP FAZIL’IN ŞİİRLERİNDE APOKALİPTİK, DEMONİK VE ANALOJİK İMAJLAR

Necip Fazıl, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en önemli simalarındandır. Şiirleri, bir medeniyetin yeniden inşasına duyulan ümidi ve inancı yansıtır. Büyük bir medeniyete dayanan şiirleri zengin bir imaj dünyasıyla yoğrulmuştur. Ama Necip Fazıl’ın şiirlerindeki imajların derli toplu bir tasnifi bugüne kadar yapılmamıştır. Northrop Frye, Anatomy of Criticism adlı eserinde imajları üç sınıfa ayırır: apokaliptik, demonik ve analojik. Apokaliptik imajlar Tanrısal tasarımın ana hatları, geometrisi ve nispetleri üzerine kurulmuş bir dünyadır. Demonic imajlar melek ve insan özelliğini kendinde taşıyan bir yanda dalalet ve şerleri, diğer yanda büyük insanları üreten demonik iki yönlü insanı anlatır, ama imajlar umumiyetle kötülük ağırlıklıdır. Analojik imajlar ise insanın masumiyetini ve âlemdeki masum insan ve hayvanlarla sadakat, vefa üzerine kurulmuş olan dünyanın imajlarını anlatır. Çalışmamızda Necip Fazıl’ın bütün şiirlerinde apokaliptik, demonik ve analojik imajlar araştırılacaktır.