Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Temmuz-Aralık 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ahmet ONAY, Engin Tilkat, Yusuf ERSALI, Emine AYAZ TİLKAT, Veysel SÜZERER

NO Makale Adı
1360837799 Antepfıstığının (Pistacia vera L.) Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri ile Verimini Etkileyen Faktörler

Antepfıstığının kültür tarihi, biyolojisi, fizyolojisi, verim ve kaliteyi etkileyen faktörleri bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında bu makalede ele alınmıştır. Ülkemizde son zamanlarda yapılan arkeolojik çalışmalar antep fıstığının milattan önce 7000 yılından itibaren tüketildiğini göstermektedir. Antep fıstığı ağaçlarında gözlenen fizyolojik problemler üç grupta toplanmıştır: (1) periyodisite; (2) boş veya fıs meyve oluşumu ve (3) çıtlak olmayan meyve oluşumu. Yapraklardaki boron seviyesinin 120 ppm üzerinde olması ve gelişme dönemindeki su stresinden kaçınacak şekilde yapılan yeterli sulamanın, fıs meyve oluşumunu azaltığı rapor edilmiştir. Antepfıstığı meyvelerinin olgunlukta sert kabuğunun çıtlamasını kontrol eden faktörler ise; ürün toplama zamanı, sulama ve boronla beslenme olarak rapor edilmiştir.