Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Zehra ŞAHİN

NO Makale Adı
1356296862 1839-1841 Yıllarında Osmanlı Ailesi: Sivas Örneği

Aile, kültürün ve değerlerin ilk kez oluşmaya başladığı toplumun en temel
kurumudur. Bu araştırmada 20 numaralı Sivas Şer’iye Sicili değerlendirilerek 1839-
1841 yıllarında Sivas’ta aile oluşumu ortaya konulmaya çalışılmış, toplumun varlığının
devam etmesinde önemli görevler üstlenen, aile hayatı ele alınmıştır. Belirlenen
dönemlerde çok eşlilik durumunun çocuk sayısı ile ilişkisi, çocuk sayıları açısından
dönemin Müslüman ve Gayr-i Müslimleri arasındaki farklılıkları gibi konulara yer
verilerek Osmanlı aile yapısı ve kültürü Sivas örneği bağlamında aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bu çerçevede Osmanlı toplumunun genelinde olduğu gibi temel yapısı
aile olarak bilinen Sivas’ta aile oluşumu, kadının Osmanlı toplumundaki yeri, çok
eşlilik durumu ve çocuk sayıları açısından ailenin niteliği belirtilerek, Osmanlı ailesi
hakkında yapılan açıklamalara ve tespitlere katkı sağlanmış olacaktır.