Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Übeydullah Pilatin

NO Makale Adı
1356295362 Batman ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Geleneksel Eğitim Kurumları

Anadolu İslam hâkimiyetine girdikten sonra toplumun eğitim ihtiyacı, medreseler aracılığıyla
giderilmiştir. Özellikle Osmanlı döneminde, medreseler en ileri düzeye ulaşarak devletin
ve toplumun ihtiyaç duyduğu memur ve din adamları yetiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
kurulduktan sonra devletin ve toplumun yapısı değişmiş ve medreseler kapatılmıştır.
Ancak bu kurumlar resmen kapatılmasına rağmen varlıklarını toplumun gösterdiği ilgi ve
destekle sürdürmeye devam etmişlerdir. Özelikle güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet
gösteren bu kurumlar, tarihten gelen öğretim metotlarını ve ders kitaplarını kullanmışlardır.
Tarihle irtibatını kaybetmeyen ama günümüzde farklı bir formda olan bu kurumlar geleneksel
eğitim kurumları olarak toplumun ihtiyaç duyduğu din görevlilerini yetiştirerek, toplumu
etkilemeye devam etmektedir.
Geleneksel öğretim metotlarının kullanıldığı bu medreseler varlıklarını devam etmek amacıyla
öğrencilerini açık öğretime kaydetmektedirler. Bu kurumlardan mezun olanlar fahri olarak
ya da diyanet işleri başkanlığı bünyesinde kadrolu olarak çalışabilmektedir. Bu gün gelişen
eğitim olanakları ve yöntemleri karşısında gelenekten kopmadan varlığını sürdüren eğitim
kurumları, toplum tarafından saygı görmekte ve desteklenmektedir. Bu kurumlar eğitim tarihinde
önemli eğitim kurumu olan medreselerin bu günkü görünümü halindedirler.