Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Suat Okay

NO Makale Adı
1356295338 Entelektüel Sermaye ve Muhasebe ile ilişkisi

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve değişimi yakalayabilmeleri için
teknolojiye, insana, yeni ürün geliştirmeye, üretim süreçlerini ve ilişkilerini geliştirmeye
dönük yatırımlar yapmaları gerekmektedir. Bu yatırımlar, entelektüel sermayeye
dönük olmalıdır. Ancak, geleneksel muhasebe sistemi, bu yatırımların varlık olarak kayıt
altına alınmasına ve raporlanmasına ve muhasebeleştirilmesine çoğunlukla imkân
tanımamakta, gelecekte yarar sağlayacak bu varlıkların, aktif hale getirilmeyip dönem
gideri olarak yazılmasını tercih etmektedir. Bu durum, işletme raporlarına, sahip olunan
entelektüel unsurların ve bilginin yansıtılamamasına sebebiyet vermektedir. Bu
durum neticesinde, işletme değerini yansıtamayan raporlar yatırımcılar, kredi kuruluşları
ve hissedarlar açısından anlamsız ve yetersiz olarak görülmektedir. Geleneksel
finansal raporlama fonksiyonu, günümüz ekonomik koşulları içerisinde zaman zaman
tartışmaların odak noktası haline gelmektedir. İş performansındaki değişimlerin, kaydedilen
gelirler, giderler ve maliyetler üzerindeki etkisi, belirgin bir hale gelmeden çok
daha önce bir işletmenin değerini etkileyebilmektedir. Maddi olmayan varlıklara yapılan
yatırımlar, iş performansında hızlı ve önemli değişimlere yol açtığı zaman bu değer
ve hesaplama işlemleri daha karmaşık bir hal almaktadır.