Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serkan KEKEVİ, Gökmen KILIÇOĞLU

NO Makale Adı
1356295319 Uluslararası İlişkilerde Kültür ve Kimlik

Bu çalışmanın amacı uluslararası ilişkiler disiplini açısından giderek önem arz
eden kimlik ve kültür konusunun bir analiz düzeyi olarak ele alınabilirliğini tartışmak
ve disipline bu çerçeveden küçük bir katkı yapabilmektir. Sosyal bilimler içinde
görece yeni bir bilim dalı olan uluslararası ilişkilerde 1990 sonrasında yaşanan sistemik
değişiklik; etnisite, kimlik, kültür ve medeniyet gibi yeni analiz düzeyleri ortaya
çıkartmıştır.
Çalışmada öncelikle analiz düzeyi konusu uluslararası ilişkiler açısından ele alınacak,
daha sonra kimlik ve kültür kavramları tanımlanacaktır. Uluslararası ilişkiler yazınındaki
teorik tartışmalar özellikle “disiplinin eleştirel dönemi” ekseninde gözden
geçirilecek ve söz konusu kavramların uluslararası ilişkiler açısından işlemsel olup,
olmadığı konusu örnekler yardımıyla irdelenecektir.
Sonuç kısmında, kimlik ve kültür çerçevesinde gelişen tartışmaların uluslararası ilişkilerin
temel analiz birimi/ düzeyi olan devletin konumunu ne ölçüde etkilediği ve
disiplinin sınırlarında nasıl bir değişme meydana getirmiş olabileceği ortaya konulmaya
çalışılacaktır.