Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Selen Tekalp, Emrah Işık

NO Makale Adı
1356293211 William Shakespeare’in As You Like It ve Twelfth Night Eserlerinde Soytarıların Birleştirici Rolü

Shakespeare, kralın soytarısını geliştirmek adına büyük bir katkı sağlar ve
soytarılık kavramına yeni bir boyut getirir. Onun palyaçolarıyla soytarıları gerçekçidirler.
Shakespeare’in kendisi “gerçekçilik” sözünü aslında hiç telaffuz etmese
de bu kavram onun komedilerini ve soytarılarını değerlendirmede oldukça önemlidir.
As You Like It ile Twelfth Night’ta bu gerçekliği sergilemek için iki akıllı soytarı,
diğer bir deyişle saray soytarısı yaratır: Tocuhstone ve Feste. Her ikisi de saraylılar
tarafından itibar gören, soyluların soytarılarıdırlar. Onlar bir bakıma gerçekçi
olduklarından gerçekleri üstü kapalı bir biçimde seyirciye aktarmada önemli bir rol
üstlenirler. Diğer taraftan da kendilerine, oyunla seyirci arasında uzlaştırıcılık görevi
verilmiştir. Karakterleri yatıştırıp oyunun başından sonuna kadar dengeyi sağlamaya
çalışırlar. Böylece, onlar sayesinde, oyundaki birlik bozulmaz. Bu soytarıların bunu
nasıl başardığı ve bunca değer çatışmasının arasında nerede durdukları merak konusudur.
Shakespeare, karşıt fikirleri ortadan kaldırmak yerine değerlerin bir arada
bulunmasını (yanyanalık) sağlamaya çalışır. Örneğin, As You Like It eserinde romantik
ve anti-romantik öğeler arasında bir uyum olduğu görülür. Aynı şekilde Twelfth
Night’ta da ana tema “iki değerlilik”tir. Oyun, aşıkların yanılsamasına dayanır, ancak
bu yanılsama en sonunda kendi gerçekliğini de beraberinde getirir. Bütün bu zıtlıklar
göz önüne alınarak, her iki eserdeki “soytarılık” kavramı ve karakterlerin birbirleriyle
olan ilişkileri bu doğrultuda ele alınacaktır. Bunun yanı sıra, Touchstone ile Feste’nin
görünüşle gerçeklik arasındaki dengeyi korumak için Shakespeare tarafından nasıl
yaratıldıkları da örneklerle vurgulanacaktır.