Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Resul Özavşar

NO Makale Adı
1356293170 Art Zamanlı Anlam Değişmeleri: Mazubânnâme Tercümesi Örneği

Kelimeler, sosyal ve kültürel olaylara bağlı olarak çeşitli anlam değişikliklerine
uğramıştır. Bu değişimin yönü eş zamanlı ve art zamanlı olmak üzere iki türlüdür.
Bu çalışmada, Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden olan Marzubânnâme Tercümesinde
kullanılan bazı kelimelerin Türkiye Türkçesinde uğradığı art zamanlı anlam
değişmeleri incelenmiştir. Karşılaştırma sırasında sadece Türkçe sözcüklerin anlam
değişmelerine uğramadığı, aynı zamanda yabancı kelimelerin de anlam değişmelerine
uğradığı tespit edilmiştir.
Eser ile Türkiye Türkçesi karşılaştırıldığında şu değişmeler tespit edilmiştir: Anlam
değişmesi (başka anlama geçiş), anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi, anlam daralması,
anlam genişlemesi.