Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Osman Gökdoğan, Okan Sarıgöz

NO Makale Adı
1356293149 Meslek Yük sekokulu Öğrencilerinin ‘Mesleki Uygulama Dersi’ İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bu araştırmada, Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Mesleki Uygulama
Dersine yönelik görüş ve düşünceleri cinsiyet, öğrenim türü ve okunulan
bölüm demografik değişkenleri göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından daha önceden geliştirilerek
hazırlanan ‘Mesleki Uygulama Anketi’ Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi, Tıbbi
Dökümantasyon ve Sekreterlik ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümlerinde okuyan
öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonuçları SPSS 20.0 paket programı, F ve t testi
yardımıyla hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, Mesleki Uygulama
Dersi ile ilgili görüşlerinin olumlu yönde olduğu ancak mesleki uygulama ders saatlerinin
az olduğu, yine araştırmada, öğrencilerin ileriki yaşamlarında bir işe yerleştiklerinde
mesleki uygulamada edindikleri tecrübe, bilgi ve deneyimlerin işlerine
çok yarayacağı ve kendilerini daha bilgili ve bilinçli hale getireceği gibi sonuçlara
ulaşılmıştır.