Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Okan Sarıgöz

NO Makale Adı
1356293126 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fen Kültürüne İlişkin Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Bu araştırmada, Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin Fen Kültürüne
ilişkin görüş ve düşünceleri bazı demografik değişkenlere göre belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından daha önceden geliştirilerek
hazırlanan bir anket Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilere uygulanmıştır.
Araştırma sonuçları SPSS 20.0 paket programı, F ve t testi yardımıyla hesaplanmıştır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin, Fen Kültürüne ilişkin görüşlerinin olumlu yönde
olduğu, hayatın her kademesinde Fen ile ilgili çeşitli bilgi ve kültürleri edinmek
istedikleri, Fen öğrenmenin bilincinde oldukları ancak bazı bölümlerde yeteri kadar
Fen dersleri olmadığı için istedikleri kadar Fenle ilgili bilgi ve kültür edinemedikleri
sonucuna ulaşılmıştır.