Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nurettin Turgay

NO Makale Adı
1356291755 Kültür Kur’ân İlişkisi

Kur’ân, tüm insanlara dünya ve ahiretin huzur ve saadetinin yolunu göstermektedir.
Dolayısıyla Kur’ân’ın bilgileri, insan hayatının bir yönünü değil, bütün yönlerini
kuşatıcı ve kaplayıcı bir mahiyet arz etmektedir. İnsan hayatının büyük bir parçasını
oluşturan kültürün, Kur’ân’ın bu kuşatıcı ve kapsayıcı mahiyetinin çerçevesi dâhilinde
önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Kur’ân’ın, kültürü oluşturan çeşitli unsurlarla ilgili pek
çok mesajını okumaktayız. Bilim adamları tarafından yüz yetmişe yakın tanımı yapılan
kültürün, medeniyetle de yakın ilişkisi bulunmaktadır. İnsanların dilleri, dinleri, sanat
anlayışları, tarih bilinçleri, dünya görüşleri, örf ve adetleri, kültürün önemli unsurlarındandır.
Kur’ân, kültürün bu unsurlarına geniş yer vermektedir. Özellikle bu konuda,
dil ve dinin önemi üzerinde durmak gerekir. Ayrıca Kur’ân, her toplumun kültürlerine
ve kültürlerinin unsurlarına makul ölçüler dâhilinde hoşgörü ile davranmayı istemektedir.
Bu tebliğimizde, kültürü ve unsurlarını her yönü ile tanıtıp izah etmeye, açıklamaya
çalışacağız. Konumuzu, Kur’ân ayetleri ile ilişkilendireceğiz. Ayetleri açıklarken, onları,
bulundukları yerdeki bağlantılarından koparmamaya özen gösterdik. İnanan insanlar
olarak, Kur’ân’ın bu konuda verdiği mesajlardan ders ve ibret almamız ve davranışlarımızı
ona göre düzenlememiz, hem dünya hem de ahiretimiz için büyük faydalar sağlayacaktır.
Bu sempozyumu tertip eden, maddi manevi katkıda bulunan herkese teşekkür
ediyorum.