Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nurbiye Uz

NO Makale Adı
1356291747 Sanatta Yeni Arayışlar ve Kinetik Heykel

Modern sanatla sanatçılar sadece kalıcı iş yapma düşüncesinden öteye gitmişler,
yeni denemelere başlamışlardır. Her türlü bilgi, bilimsel buluşlar, yeni teknik ve
teknolojinin sağladıkları yanında, sıradan günlük kullanıma yönelik her türlü nesne
sanat eserinde kendine yer bulmuştur. Bireysel duygu ve düşünceler ön plana çıkmış,
heykelin sınırları aşılmıştır. Eserlerinde bilimsel buluşlardan destek alan sanatçılar,
sadece doğayla yetinmemişler, endüstrinin hazırladığı çevreyle ilişki kurmaya
başlamışlar ve yeni yeni sanat akımları çıkarmışlardır.İşte kinetik de, aslında hareket
olaylarını inceleyen bir bilim dalı olmasına rağmen, sanatın ve özellikle heykelin bir
konusu olmuştur. İlk kez 1950’lerde sanatçıların ilgisini çeken ve fazlasıyla etkileyen
bu konu, sonuçta ortaya oldukça başarılı sonuçlar çıkarmış, 1960’tan sonra ise artık
sanat tarihinde yerini almıştır.Çoğu zaman mühendis ve sanatçıların ortak çalışarak
ürettikleri kinetik heykelde çağdaş teknolojinin olanaklarından fazlasıyla yararlanılmıştır.
Doğal yollarla, rüzgâr, hava su ya da insanın dokunmasıyla gibi hareket olanakları,
teknoloji yardımıyla kontrol edilir ve sürekliliği olan hareket şeklini almıştır.