Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Nesrin Karaca

NO Makale Adı
1356291714 Bilim, Kültür ve Sanatın Bir Karakter Odağında Kesiştiği Eser: Bir Bilim Adamının Romanı

Çağdaş dönem Türk edebiyatının postmodern eserleri arasında sayılan Oğuz
Atay’ın BİR BİLİM ADAMININ ROMANI anlatım, eknik ve kurmaca özellikleri yanında
içerik, mesaj, duygu-düşünce değeri bakımından da özgün biyografik bir anlatı-
romandır.
Bir Bilim Adamının Romanı’nda Oğuz Atay, İTÜ’de hocası ve bir deha olan Prof. Dr.
Mustafa İnan’ın hayatını anlatmaktadır. Büyüdüğü şehir, aldığı eğitim, özel hayatı,
alışkanlıkları, üniversitede yükselişi, zekası, özel bir öğretiyle matematik üzerinde
kurduğu hakimiyet, parasız yaşamı, yurt dışında çalışmayı reddetmesi, hastalığı ve
ölümü eserin içeriğini oluşturur.
Biyografik olduğu kadar bir kişilik gelişim eseri olarak da okunabilecek Bir Bilim
Adamının Romanı üzerinde durulması gereken, “roman-gerçek ilişkisi” bağlamındaki
değeridir. Romanın konusu olmasını sağlayan temel özellik, baş kişinin ve ele alınan
esas konunun “bilim” olmasıdır: Bilimin mahiyeti, bilimin insan ve toplum hayatındaki
yeri ve önemi, bilim ahlâkı, gerçek bilim adamı, bilim adamının sorumlulukları,
değerler, toplumun bilim adamına bakışı, üniversite, beyin göçü gibi izleklerle, içeriği
‘bilim’ üzerine inşa edilen romandaki diğer konular Prof. Dr. Mustafa İnan’ın
hayat hikayesinden kesitlerle ele alınmış ve işlenmiştir.