Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Neslihan ALTUNCUOĞLU

NO Makale Adı
1356291706 Kültürün Tarih İle İlişkisine Dair

Bir toplumun, bir milletin ayırt edici özelliklerinden olan, onu diğer toplum ve milletlerden
ayrı kılan kültür ile toplulukların hayatında ileri bir merhale olarak kabul edilen
medeniyet kavramlarının tarihle ilişkisi üzerinde durulacaktır. Mustafa Reşid Paşa, Abdullah
Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk, Mümtaz
Turhan, Bahaeddin Ögel, Erol Güngör, Cemil Meriç, Sabri Akdeniz, Şerafettin Turan
gibi, Osmanlıdan Cumhuriyete Türk aydınlarının bu kavramlar üzerinde yazdıkları eserler
irdelenecektir. Türkler tarihte farklı yüzyıllarda farklı coğrafyalarda devletler kurmuşlardır.
Bu nedenle Türk tarihine baktığımızda Türklerin farklı kültür ve medeniyetler
ile karşılaştıklarını görmekteyiz. Türkler bir taraftan İslam öncesi bozkır kültür ve medeniyetinin,
İslamiyetle birlikte İslam kültür ve medeniyetinin, Osmanlı Devletinin son
zamanlarında, XIX. Yüzyıldan itibaren, Batı kültür ve medeniyetinin etki alanına girmişlerdir.
Bu bağlamda girdikleri kültür ve medeniyetlerden etkilenmişlerdir. Bu çalışmada
2200 yıllık bir devlet tecrübesine sahip olan Türklerin bu süreç zarfında geçirdiği kültürel
ve medeni etkileşimi ve bunun doğrudan doğruya Türk ve Türkiye tarihinin esasını teşkil
ettiği, kültür ve medeniyetimizin dayandığı esaslar, değişim ve yenileşmenin, insan
topluluklarının, özelliklede bizim toplumumuzun hareket üssü olduğu ve olacağı gibi
konular üzerinde durulacaktır.