Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Muzaffer TELİMEN

NO Makale Adı
1356291689 Anadolu’nun Damgalanmış Halkı: Yezidiler

Tarih boyunca adından sürekli söz ettiren Anadolu, bilindiği üzere içinde barındırdığı
kültürler ile dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olagelmiştir. Yezidilik
inancı da, bu coğrafyanın hatırı sayılır, kültürel ve dinsel motifini temsil etmektedir.
Ancak bu temsiliyet, kolay zamanların temsiliyeti olmamıştır. Farklı inançlara
sahip toplumların, birlikteliği her zaman kusursuz olmayabilir. Bu nedenle Yezidiler,
Anadolu coğrafyasında ciddi sorunlar yaşamışlardır. Ancak her ne kadar sorun yaşamış
olsalar bile, sahip oldukları inancı bugüne kadar taşımayı başarabilmişlerdir.
Mevcut çalışma, Yezidiler’in inançları hakkında genel bir bilgi ile başlanmaktadır.
İnancın ve kültürün tanıtılması bu anlamda önem kazanmaktadır. Daha sonraki
başlıklarda ise Yezidiler’in yaşadıkları sorunlardan en önde gelen “Göç” olgusu yer
almaktadır.