Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa Hakkı Ertan

NO Makale Adı
1356291679 Sosyolojik Açıdan Batman ve Yöresindeki ‘’Taziye Geleneği’’ ve Bu Geleneğin Anadolu Taziye Kültürü ile Karşılaştırılması

Ölüm, evrensel bir gerçek olup, hiçbir canlının kaçmadığı en tabii sonuçtur.
Ölüm, bazı kültürlerde bir yok oluş, bazı kültürlerde geçiciolarak Dünyadan ayrılma
ve tekrar Dünyaya gelmenin bir gerekçesi , İslam toplumları için ise kısa ve geçici bir
hayattan, uzun ve ebedi bir hayata başlangıçtır.
Kaçınılmaz bir son olan ölüm’ün ağır ve acı neticesini hafifletme, akraba ve uzakyakın
tanıdıkların hatıralarını yadederek helalleşmelerine ve başsağlığı dilemelerine
zemin hazırlamasını sağlayan ‘’ Taziye Geleneği’’ Batmanda ciddi, ve vazgeçilmez
bir ‘’Sosyal Davranış Kuralı olarak varlığını sürdürmektedir.
Anadolu Taziye Gelenekleriyle benzeşen, fakat farklı uygulamalara sahip olan Batman
Taziye Geleneği bu tebliğde ele alınacak ve Anadolunun birçok şehirleri ile mukayese
edilerek konunun sosyolojik boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Bu çalışmada uygulanacak olan Anket, konunun sonunda değerlendirilecek ve Tebliğ
Çalışmamız, Asya ve Balkan ülkelerinden sunulan örneklerle tamamlanarak sonuçlandırılacaktır.