Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa Güven

NO Makale Adı
1356289858 Kültürün Bir Unsuru Olarak Din

Kültürün önemli bir unsuru olan din, tarih, dil, sanat ve estetik gibi insanlığın
başlangıcından bu yana insanla beraber var olan, içerdiği inanç ve ibadet ilkeleriyle
daima kültürler üzerinde büyük etkisi olan bir olgudur. Din, bireyin sosyal hayattaki
rolünün ne olduğu sorusuna cevap ararken başvurduğu en önemli referans kaynaklarından
biridir. Bu nedenle hiçbir fert ve toplum, dinin etkisinden uzak kalamaz.
Din, insanın diğer insanlar, varlıklar ve Allah ile olan münasebetlerini düzenleyen
sosyal bir güce ve etkiye sahiptir. İnsanların sosyal hayattaki faaliyetlerini anlayabilmek
için, inançlarının özelliklerini ve şahsiyetlerinde oynadığı rolü bilmek gerekir.
Çünkü inancın, insan psikolojisi ve dolayısıyla sosyal yaşayışı üzerinde önemli etkisi
vardır.
Kadim Yunan filozofu Mestrius Plutarchus (MS. 46 - 120?) “Dünyayı geziniz, dolaşınız,
medeniyetsiz, şehirsiz, duvarsız insan topluluğu görebilirsiniz ama mabetsiz ve mabutsuz
insan topluluğu göremezsiniz” der.
Bu tebliğimizde, insanın olmazsa olmazlarından olan, her devirde, her mekânda her
yaş ve cinsiyeti kapsayan, dinamik bir yapısı olan dinin işlevselliğinin kültür hayatımızdaki
belirleyici rolü üzerinde duracağız. Ana başlıklar halinde şu hususları ele
alacağız:
a. Felsefe ve sosyoloji bilimine göre dinin tanımı,
b. Dinlere göre dini tanımı, (Yahudilik/Hıristiyanlık/İslamiyet)
c. Dinin sosyal ve psikolojik hayattaki fonksiyonu,
d. Bir kültür unsuru olarak din:
1. Dili besleyen bir unsur,
2. Sanatı besleyen bir unsur,
3. Kültürün tamamlayıcı bir unsuru olarak din.