Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mustafa Cevat Atalay, Mustafa Dolmacı

NO Makale Adı
1356289838 Arkaik Dönem Heykellerinin Modern Sanatçılarda Etkileri ve Plastik Eserlerde Kullanımları

Mezopotamya, Mısır, Yunan ve birçok uygarlıkta heykeller sürekli bir etkileşim
içindedir. Bütün bu uygarlıkların sanatları çağlarının kültürel özelliklerini gösterir.
Arkaik heykellerinin bugün elimize ulaşan ve tespit edilen türlerini incelediğimizde
genellikle bu heykellerin oldukça simgesel olduklarını görürüz. Konuları genellikle
ağırlıklı olarak Tanrılar, krallar, din adamlarıdır. Arkaik toplumların kültürleri
Heykelleri 19.yüzyıldan itibaren sanatçıların ilgisini daha fazla çeker olmuştur. Bu
merak araştırmaların ve arayışların artmasını sağlamıştır. Bu döneme ait eserlerin
plastik yorumlanması ve çözümlenmesi simgesel anlam ve anlatımlar dönüşerek sanatçı
eserlerine dahil olmuştur. Bunlardaki betimlemeler birçok modern sanatçıya ilham
olmuştur. Eski uygarlıkların sanat eserlerini motiflerinin konuları modern sanat
akımlarını ve sanatçıları etkilemiştir. Fakat aktarılmalardaki simgeleştirmeler Arkaik
dönemdeki amaçlama ve içerik aktarımı farklıdır. Bu etkileşimler sanat türlerinin bir
çıkmazı sonucu geriye doğru dönüş ya da göz atış değil, daha önce yapılmış olanı yorumlama
analiz etme ve onda özde bulunan estetik içeriği yorumlama durumudur.
Heykellerdeki sadelik ve basitlik modern sanatçılarda plastik olarak kullanılmıştır.
Günümüze kadar gelen dönemde arayışlar ve uygulamalar sonucu yeni biçim ve
uygulama alanları, çağdaş sanat uygulamaları farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu
çözümlemeleri yapmak geleceğin ve bugünün sanatının anlaşılmasını sağlayacaktır.