Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat Bayazit, Uğur Ceylan, Uğur Saylan

NO Makale Adı
1356289832 Geleneksel El Sanatlarının Bölge Turizmine Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

El sanatları, insanoğlu var olduğundan beri doğanın koşullarına bağlı olarak
insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra gelişerek
çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını,
sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır şekilde geleneksel hale
gelmiştir. Üretildikleri çağa tanıklık eden belgeler olarak geleceğimize ışık tutan ve
geçmişimizle bağlantı kurmamızı sağlayan turizm değerleri olmaları bakımından
önemlidir. Özellikle kültür turizmi kapsamında korunarak pazarlanabilecek kültürel
miras konumundaki geleneksel el sanatları bir bölgenin kalkınabilmesi için değerli
bir araçtır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de tarih boyunca birçok medeniyete ev
sahipliği yapmasından dolayı kültür turizmi açısından önemli potansiyele sahiptir,
ancak bölgesel kalkınma bakımından turizmden yeterli fayda henüz sağlanamamaktadır.
Bu çalışmada kültür turizmi, geleneksel el sanatları ve turizm arasındaki
ilişkiler, geleneksel el sanatlarının turizmde pazarlanmasına değinilmiş, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki geleneksel el sanatları ve bu el sanatlarının bölge turizmine
etkisi incelenmiş, bu kapsamda alternatif yollar araştırılmıştır.