Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Murat Bayazit, İskender Işık

NO Makale Adı
1356289825 Geçmişten Günümü ze Çini Sanatı ve Kütahya Çiniciliği

Geçmişte yaşayan uygarlıklara ait birçok kültürel değer 21. yüzyılda neredeyse
tükenmiş ve korunmaya muhtaç duruma gelmiştir. Kültürel miraslar arasında önemli
bir yere sahip olan tarihi yapılar kimi zaman doğal kimi zaman da insanların neden
olduğu felaketlerden etkilenerek zarar görmüş ve bir kısmı da maalesef yok olmaya
yüz tutmuştur. Özellikle Osmanlı yapılarında görülen çiniler de bu anlamda çok büyük
yaralar almıştır. Bunun en büyük kanıtlarından biri de eşine rastlanamayan İznik
çinilerinin 16-17. yüzyıllarda tamamen ortadan kaybolması gösterilebilir. Sahip olduğu
estetik ve parlak görünümüyle çiniler, yüzyıllar boyunca süsleme amacıyla birçok
yapıda kullanılan ve günümüzde de yaşatılmaya çalışılan bir sanat ürünü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kütahya’da birçok atölyede çini geleneğinin sürdürülmesine
çaba gösterilmekte ve sosyoekonomik olarak yöre insanları tarafından üretilerek hem
sanat hem de bir zanaat olarak devam ettirilmektedir. Bu çalışmada çini sanatının
geçmişten bugüne kadar gösterdiği değişime değinilmiş ve ağırlıklı olarak üretildiği
Kütahya’da sahip olduğu önem hem bölgesel hem de global anlamda değerlendirilmiştir.