Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Muammer Ulutürk

NO Makale Adı
1356289809 Tarihi, Dini, Kültürel Bağlamd a Mitoloji ve Modern Kültür Ürünlerinin Mitolojiye Dönüşümü

Mitoloji, Yunanca “Mythos” (mit) ve “Logos” (konuşma, anlatma) kelimelerinin
birleşmesi “Mythologia” kelimesinden gelmektedir. Mit, rivayet yoluyla sonraki
nesillere ulaştırılan, zaman içinde değişiklik gösteren söylenceler anlamında kullanılır
ve geçmiş dönemlerde yaşamış toplumların dinler, tanrılar, kahramanlar ve görünmeyen
varlıklarla ilgili ürettiği birikime verilen ad olur.
Kültürel yahut dinî bir paradigma kırılmasına bağlı olarak mitlerin pragmatik bağlamda
kendilerine yer edindikleri görülmektedir. Hıristiyanlığın yükselişiyle birlikte
çeşitli pagan mitolojik nesnelerinin bu dine dahil oluşu ortaçağda dinsel bir kırılmaya
örnek teşkil ederken, modern zamanlarda bunun gündelik yaşam için karşılığı
mitolojik figürlerle dolu festivaller, bayram kutlamaları, yazınsal ürünler veya sinema
başta olmak üzere görsel kültür araçları olabilmektedir. Kültürel yahut dinî nesnelerin
de mitolojik nesnelere dönüşebildiği, zamanla tarihten, yazınsal ürünlerden
veya görsel kültür unsurlarından doğan materyalin mitolojik nitelikler kazanabildiği
de görülmektedir. Sözünü ettiğimiz ilk durum, mitolojiden gelen rivayetin pragmatik
biçimlenmesi ikincisi ise sonradan kurgulananın mitolojiye dönüşümü anlamına
gelmektedir.
Bu bildiride özellikle; olağanüstü karakterler, mekanlar ve olaylarla doldurulmuş
kurgusal metinlerin sinemaya aktarımından hareketle, tersine bir yapay paradigma
kırılması gibi görünse de aslında dinsel inanıştan neşet eden duygunun tarihin sonuna
kadar varlığını sürdüreceği gerçeğini izaha çalışacağız.