Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mert EREKMEKÇİ, Şehmus FİDAN

NO Makale Adı
1356289798 Oyunun Tasarım Platformları: Oyunun Eğitim ve Kültüre Etkisi

Bu çalışma, bilgisayar oyunlarının, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
gelişimi üzerindeki etkisini belirlemek, bilgisayar oyunları ve oyun geliştirme
platformlarının bir kısmının özellikleri hakkında görüş oluşturmak, öğretimde bilgisayar
oyunları kullanımı konusuna ışık tutmaktadır. Ayrıca öğretimde bilgisayar
kullanımının kültürel ve felsefi algılar üzerindeki etkileri incelenmiştir.