Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Sağlam

NO Makale Adı
1356289054 Tü rkiye’de Eğitime Özgü Çalışmalarda Sözlü Tarih Yönteminin Yeri Üzerine Bir Deneme

Bu çalışma, Türkiye’de sözlü tarih yöntemiyle eğitim ile ilgili yapılmış olan
çalışmalar üzerine bir deneme niteliğindedir. Böylece bu çalışmayla; sözlü tarih yöntemi,
bu yöntemle eğitim üzerine yapılmış olan çalışmalar, bu çalışmalardaki bazı
örnek anlatılar ve bu yöntemin eğitime özgü çalışmalara olan katkısı ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.