Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet ÖZDEMİR, Erol İLHAN

NO Makale Adı
1356289039 Geleneksel ve İnternet Gazeteciliği’nde Haber ve Fotoğraf Kullanımı: Milliyet Örneği

Yeni medya uygulamaları ve internetin hızla yaygınlaşması habercilik pratiklerinde
ve okuyucu davranışlarında alışılmışın dışında değişikliklere yol açmaktadır.
Bu süreçte, geleneksel medya ile internet medyası birbirini desteklerken bir yandan
da farklı bir yapı ve anlayışı yansıtmaya başladılar. İnternet medyası, okuyucu/izleyici,
gazete ve gazeteci, reklamveren ve reklamları takip edenler açısından farklı bir
mecraya girmeye başladı.
Çalışmada, geleneksel gazetecilikle sanal gazetecilik karşılaştırılmış, internet gazeteciliğinin
gazetecilikteki haber toplama, yazma ve dağıtım süreçlerini nasıl değiştirdiği/
şekillendirdiği sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla, veri toplamada içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını sınırlamak için Türkiye’de internet
ortamında en çok okunan/ziyaret edilen(son verilere göre) Milliyet Gazetesi’nin 5-14
Ocak 2009 tarihlerindeki 10 günlük dönemleri karşılaştırmalı olarak ele alınmış, internet
sayfaları ve geleneksel gazetedeki haberler ve bu haberlere ilişkin fotoğraflar,
gündem-politika, ekonomi, kültür - sanat ve köşe yazısı başlıkları kapsamında değerlendirilmiştir.
Milliyet gazetesinin gündem-politika, ekonomi, kültür-sanat, köşe yazıları incelendiğinde;
internet gazetesinin geleneksel gazeteye oranla görsel malzeme (%94,44) ve
içerik bakımından (%55,35) daha zengin olduğu ortaya konulurken; gazetecilik mesleğinin
günümüzdeki durumu ve meslekteki dönüşümlerden yola çıkarak gelecekte
alacağı biçim kestirilmeye çalışılmıştır.