Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Faik Yılmaz

NO Makale Adı
1356271209 Birlikte Yaşama Kültürünün Temelleri Semavi Dinlerin Ortak Hükümleri

Bulunduğumuz bu topraklarda yaşayan insanlar, farklı dinlerin ve kültürlerin
etkisi altında gelişmiş olan bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu sebeple bu topraklarda
yaşayan insanların oluşturduğu kültür de aynı kaynaktan beslenmektedir. Biz bu
tebliğimizde Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de yer alan ortak emir ve yasakları
karşılaştırmalı olarak işleyeceğiz.
Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden İlahi bir kitap olması hasebiyle O’nun,
önceki kitapları tamamlama ve tasdik etme özelliği de vardır. Kitab-ı Mukaddes
ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen kutsal kitaplardır. Ortak emir ve yasaklar
ihtiva etmektedirler. Hz. Muhammed’in -aksine bir hüküm gelmediği müddetçekendinden
önceki peygamberlerin şeriatlerini aynen tatbik etmiş olması, bir tesadüf
değildir. Kur’an’ı Kerim bu konuda Müslümanlara şöyle hitap eder. “Allah size sınırlarını
bildirmeyi ve sizi sizden evvel geçenlerin yollarına hidayet etmeyi ister.” Nisa 4/26.
İslam, hiç şüphesiz, hakikat kime ait olursa olsun kabullenmekte beis görmeyecek
olgunlukta bir düşünme tarzı önerir. “Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulsa alır”
hadisi, bunun en güzel örneğidir. Kur’an’ı Kerim, kendinden önceki peygamberleri
zikrettikten sonra Hz. Muhammed’e de şu şekilde hitapta bulunur: “Onlar Allah’ın
hidayet ettiği kimselerdir. Öyleyse sen de onların gittikleri yola tabi ol’’ Enam 6/90. Gerçekten
Kuran’ı Kerim’in bir ayetinde bir peygamber veya bir hakim tarafından tebliğ
edilmiş olan bir kaidenin, başka bir ayette, İslam cemaati için de bir vecibe olarak kabul
edildiğini müşahede ederiz. “Ey Ehli Kitap! Bizim ve sizin için aynı olan bir kelimeye
gelin (ve birleşin). Allah’tan başka bir şeye tapmayalım…” Al-i İmran 3/64 ayeti de hakikati
yüceltmede farklı dinlerin bir asgari müşterek tespit ederek ortak bir davranış geliştirmesi
amacına vurgu yapmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddes’te yer alan ortak emirlerden bazılarının yalnızca
başlıklarını buraya alalım: Abdest, Gusül, Kadınlara Ait Haller, Kadınların Örtünmesi,
Namaz, Zekât, Oruç, Hac, Kurban, Nikâh, Talak, Borçlanma, Faiz, Rüşvet,
Hırsızlık, Yenmesi haram olan şeyler vb.