Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mehmet Emin ŞEN; Mustafa Hakkı ERTAN; Zeynep İSEN

NO Makale Adı
1356271201 BATMAN FAKİRA KÖYÜNDE BAYRAM GELENEĞİ ( EZİ Dİ PİRLERİNİN YAŞADIĞI KÖYDE YEZDAN BAYRAMI KUTLAMASI )

Ülkemiz; farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin yoğun olarak yaşandığı nadir ülkelerdendir.
Bu zenginlik, üzerinde yaşanılan coğrafyanın vermiş olduğu büyük mirasın
sonucudur. Bu miras, farklı kaynaklardan beslenen ama sonuçta aynı merkezde buluşmayı
bilen derin bir birikimin ve hoşgörünün ortak ürünüdür. Türkiye’nin birçok yerinde
olduğu gibi Batman ve çevresinde de değişik inançlar ve kültürler görmek mümkündür.
Bu bağlamda uzun yıllardan beri bu topraklarda yaşayan ve farklı bir inanca sahip olan
Ezidilerin bayramları üzerinde çalışılarak, farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koymak sureti
ile Yezidiler hakkında daha somut bilgilerin ortaya çıkması amaçlanmıştır. Yezidiler
Türkiye’de yoğun olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır,
Batman’da ve bu illerin ilçelerinde – köylerinde yaşamaktadırlar. Araştırmamızın asıl konusu
Yezidilerde bayram geleneği olup, çalışma sahamız Batman’ın ilçelerinde ve özellikle
şeyhlerin yaşadığı köyde (Fakira Köyü Resim 1) ikamet eden, Yezidilerin bayramları
üzerinde yapılmıştır. Ayrıca çalışmamızın büyük bir bölümü bu dine mensup kişilerin
vermiş oldukları bilgilerden oluşmaktadır. Yezidilerde bayramlar dinsel ve geleneksel olmak
üzere iki ayrı başlık altında incelenmiştir.