Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahmut Aydınol

NO Makale Adı
1356271183 Kamu, Sanayi ve Üniversite işbirliği

Hiçbir endüstriyel sorunu, endüstride çalışanlar tek başlarına kendi Ar-Ge kuruluşlarını
kullanarak tam anlamıyla çözemezler. Hepsi bilimsel dünyayla kuvvetli
bir haberleşme ve iletişim içinde olmalıdır. Bu durum, küçük orta ölçekli firmalar ve
büyük endüstriyel kuruluşlar için de geçerlidir. Büyük Ar-Ge grupları olan şirketler,
şirketin ilgi alanlarından ve hedeflerinden sapmaksızın yeni araştırma projeleri
yürüterek üretimdeki ürünlerinin modifikasyonlarını ve iyileştirme yöntemlerini
bulabilirler. Bu da daha büyük kar amaçlı buluşların, yeni ve daha önemli özellikler
içeren kaliteli üst model ürünlerin üretilmesini, ürün çeşitliliğinin artmasını ve nihayetinde
ürünlerin pazar payının artmasını sağlar. Hızla çeşitlenerek gelişen bilim ve
teknolojinin kapsadığı alanlar çok geniş farklılıklar içermektedir. Bu nedenle hiçbir
şirket elindeki araştırma imkanlarını, çekici ve uygun, ümit vaat eden bir özel alana
bile etkili ve sürekli bir şekilde maliyet kaygısı nedeniyle ayıramaz. İşlerinde lider
veya önder olmak isteyen şirketler yedek bilgi ve tecrübeye sahip, amaçlarına da hizmet
verebilecek, çabucak gelişmelerini ve sektördeki fırsatları hissedecek kuruluşları
da desteklemelidirler. Örneğin, kendi sektörleriyle ilgili devletin diğer kuruluşları,
eğitim kurumları, Ar-Ge merkezleriyle işbirliği yapmalıdırlar. Takip eden yıllarda
hükümetler örgün öğretim ve AR-GE kurumlarında teknik bilimlere özel ağırlık ve
destek vermişlerdir. Hatta, hükümetler temel bilimler ve teknik eğitim seviyesinin
Avrupa normlarını yakalaması için Milli Eğitim Bakanlığının bütçelerini sürekli arttırarak
katkıda bulunmuş, burs tahsislerini de giderek artırmıştır. Devlet, ayrıca yasa
ve yönetmeliklerle, fonlarla üniversite sanayi işbirliğini desteklemiştir. Birçok üniversitede
kurulan teknoparklardaki uygulamalar, iyi mühendis yetiştirme çabaları
(İTÜ, ODTÜ, KTÜ vs) üniversite-sanayi işbirliğinin iyi örnekleridir. Aktif ve mali
açıdan destekleyen katılımcı bir devlet, üniversite ve sanayi işbirliğini entegre ederek,
teknolojik bilgilerle donatılmış yetenekli insan gücü oluşmasını garanti ederek,
devlet-üniversite-sanayi işbirliğinin doğmasını ve sürdürülmesini güdüleyebilir.