Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Mahfuz ZARİÇ

NO Makale Adı
1356271173 Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Fahim Bey ve Biz” Romanında Zaman ve Medeniyet Algısı

Cumhuriyet dönemi romancılarımızdan olan Abdülhak Şinasi Hisar, “Fahim
Bey ve Biz” adlı romanında, zaman konusunu pek çok boyutuyla ele almakta; zamanın
niteliklerini ve etkilerini izlekleştirmektedir. Hisar, bu romanında doğası, mimarisi,
diğer sanat dalları, sosyal ve kültürel yaşantıları ile İstanbul ve Çamlıca’yı
da müstakil medeniyet olarak değerlendirmektedir. Bu yazıda, “Fahim Bey ve Biz”
romanında anlatıcı ve roman kişilerinin zaman ve medeniyet kavramlarını hangi
bağlamlarda ele aldıkları incelenmektedir.