Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
M. Ziya Bağrıaçık

NO Makale Adı
1356270144 Mevlânâ’nın Rubailerine Dair Sosyolojik Bir Okuma –I

Bıraktıkları edebi eserlerle tarihe ve insanlığa mâl olmuş kişiler, estetik / haz
kavramlarını da aşarak yaşadıkları devre neredeyse yön verebilecek irfana ve iktidara
ulaşabilmişlerdir. Mütecessis, mutasavvıf ve şair Muhammed CelâleddînRûmi de
bu minval üzere büyük bir şahsiyettir.
Eserlerinde felsefi dille değil doğrudan gönüllere hitabı seçerek, sosyal konular üzerine
yoğunlaşmış, günümüzde de geçerliliğini koruyan toplumsal sorunların çözümüne
katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, Mevlana’nın eserlerini okurken satıhta
gezmek yerine daha derinlerde değişenlerin özünde değişmeden kalabilen tözlere
ulaşarak çıkarımların yapılması anlamlı olacaktır.
Tüm dünyada “hoşgörünün sembolü” olarak tanınan Mevlana’ya sadece bu gözle
bakmak O’nun adeta birer “terapi” niteliğindeki eserlerindeki kişisel gelişime dair
yüzlerce tespiti görmezlikten gelmek demektir ki bu her türlü bilimsel ve vicdani
değerlendirmelerden varestedir.
Şüphesiz Mevlana Celaleddin Rumi’nin özellikle rubaileriitibariyle adeta bir “sosyolojik
okuma”sının bir bildiriyle yapilabileceğini iddia etmek, safça ve kibirlice olacaktır.
Bu itibarla bildirimizde özellikle araştırmacılar tarafından biraz da ihmal edilen
rubailerinden hareketle daha önce yapılan tespitlere katkı sağlamayı amaç edindik.