Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Serkan İLDEN, M.Ecem AY

NO Makale Adı
1356270136 Modern Seramik Sanatında Kaligrafinin Kullanılması

Ham maddesi kil olan ve insanoğlunun zekâsıyla ortaya çıkan seramik, en basit
tanımıyla, pişmiş toprak anlamına gelmektedir. Günlük yaşamda, teknoloji ürünlerinde
ve en önemlisi sanat alanında kullanılmaktadır. İnsanın yerleşik hayata geçmesinden
günümüze kadar olan süreçte seramiğin tüm dönemlerde gündelik yaşamın
yanı sıra sanatsal açıdan da çok fazla kullanılması, bu malzemenin çok zengin bir içeriğe
sahip olduğunu göstermektedir. Zaman içerinde estetiğe önem veren insanoğlu
yapmış olduğu seramiklere farklı değerler yüklemiştir. Bunlardan biri de kaligrafi
sanatıdır. Bu çalışmada; sanatın interdisipliner olabilme özelliğinden yola çıkılarak
modern seramik sanatında form ve anlatı dili olarak kaligrafinin nasıl kullanıldığını
konusu üzerinde durulacaktır.