Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Kenan Bozkurt, Hacer Bozkurt

NO Makale Adı
1356270130 SAYILARIN GİZEMLİ DÜNYASI : KÜLTÜR VE EDEBİYATTA SAYI SEMBOLİZMİ

Sayılar, günlük hayatta nicel değerlendirmelerin temel elemanı olarak
yer alan bir işaretler sistemidir. Nicelik yönünden, zaman ve mekân üzerinde
konumlandıran bu sistem, günlük hayatta matematiksel kullanımlarının
dışına çıkarak kazandıkları değerlerle yeni bir kimliğe bürünür. Bu kimliğin
belirleyicileri, her toplumun az çok alışverişte bulunduğu diğer toplumların
kültürleri ve sosyal yaşantılarıdır. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış
dini inançlar, tecrübeler, esinlenmeler sayılar etrafında gelişen, nitel denilebilecek
değerlerin kaynağı olarak gösterilebilir.
Bu bildirimizde kültür ve edebiyatımızda sıkça kullanılan 1, 3ve 40 sayılarının sahip
oldukları nitel anlamlar üzerinde durularak bu sayıların kullanımları örneklerle açıklanmaya
çalışılmıştır.